Privacy en anonimiteit bij Soapoli-online

Wij, Klazien Visser en Marlous Lasschuyt, hebben jarenlang gewerkt binnen de SOApoli van de GGD. Een afspraak bij de GGD is anoniem, je hoeft daar geen BSN af te geven. Sinds de aanscherping van toelatingscriteria kunnen veel mensen niet meer geholpen worden door de GGD. Daarop hebben wij in 2012 Soapoli-online opgericht om die mensen een betrouwbaar alternatief aan te bieden. Met het oprichten van Soapoli-online hebben wij er alles aan gedaan anonimiteit te waarborgen binnen onze dienstverlening. Zo werken we uitsluitend met anonieme codes en niet met namen. De uitslagen van het laboratorium komen bij ons binnen op deze code via een beveiligde omgeving. We hebben wel een aantal gegevens van je nodig om jouw test uniek te maken. We hebben een adres nodig zodat we de test kunnen opsturen en een mailadres of telefoonnummer zodat je de uitslag kunt ontvangen. Wij communiceren nooit gegevens of uitslagen met derden zoals je zorgverzekeraar en/of huisarts.

Speciale privacy voor anonieme testen

Voor de producten en/of diensten met vermelding van anonimiteit neemt Soapoli-online de volgende extra maatregelen:

a. Verzending van de testset geschiedt in een blanco enveloppe zonder vermelding van het type product;

b. Persoonsgegevens worden niet meegestuurd naar het Laboratorium. Ter verzekering van juiste authenticatie van het monster en waarborg van de kwaliteit worden wel code, geboortedatum en geslacht meegestuurd.

 

Verwijderen van je gegevens

6 weken na het verstrekken van je uitslagen verwijderen we alle gegevens. Dit geeft je voldoende de tijd te handelen bijvoorbeeld in het geval dat je een SOA hebt. Jouw gegevens De gegevens die je op geheel vrijwillige basis aan Soapoli-online verstrekt kunnen op jou betrekking hebben of op een derde, zoals je partner. In beide gevallen zullen de gegevens worden behandeld conform onze privacy richtlijn gebaseerd op de regels van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Wil je dat we eerder dan deze 6 weken je gegevens verwijderen? Stuur ons een mail met dit verzoek: info@soapoli-online.nl.

Beveiliging en Privacy

Maximale technische en organisatorische maatregelen zijn door Soapoli-online genomen om jouw gegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau. Soapoli-online zal regelmatig controleren of de door haar getroffen technische en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zo nodig zal Soapoli-online aanvullende of vervangende maatregelen treffen. Jouw gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van jouw gegevens, toereikend en ter zake dienend is.

Jouw rechten

Indien je gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kun je Soapoli-online verzoeken je gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Mail contact

Wij reageren op de mail die je ons stuurt. Let op dat als dit een mailadres is van je werk of een mailadres is waar je partner in kan kijken dit effect heeft op jouw privacy. Wil je discreet mailen; maak dan een tijdelijk nieuw mailadres aan. Onthoud dit mailadres en wachtwoord goed want de uitslag ontvang je hierop. Na het lezen van je uitslagen en je hebt geen vragen meer dan kun je deze mailbox in zijn geheel verwijderen. 

Telefonisch contact

Als je ons belt dan zien wij jouw telefoonnummer in ons beeldscherm. Wil je dit niet, stel je telefoon dan zo in dat je anoniem belt. Dit kun je doen door bij instellingen naar je telefoon te gaan en nummerherkenning uit te zetten.

Soapoli-online verwijdert alle inkomende telefoongegevens en gebruikt jouw nummer niet, tenzij dit met jou word afgesproken.

Samengevat doeleinden gebruik van jouw gegevens

Soapoli-online zal jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

(a) Om online te betalen, voor de zelfafnamepakket en/of een bloedafname pakket . Wij werken samen met Sisow en PayPal. Je kunt ook kiezen voor vooraf betalen. 

(b) Het toesturen van de zelfafnamepakket en/of bloedafname pakket naar het door jou opgegeven adres. Wij werken met het distributiebedrijf PostNL. Zij verwijderen jouw adresgegevens na 3 weken uit hun systeem. Dit termijn gebruiken we om eventueel een nieuw pakket toe te kunnen sturen als dat nodig is

(c) Het uitvoeren van een onderzoek/analyse door ons medisch diagnostisch laboratorium STAR/ SHL van de door jou teruggestuurde zelfafname. De afnames komen gecodeerd binnen en zijn onherleidbaar naar jou

(d) Het verstrekken van de uitslag van jouw test. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden

(e) Wij verzamelen geen anonieme gegevens voor derden

Wijziging privacy statement

Op de website van soapoli-online staat altijd de laatste versie van deze privacy statement. Laatste Versie mei 2018

Soapoli-online.nl

Hofstede 5

2821 VX Stolwijk

KVK nr: 67716504

BTW nr: 857137049B01

info@soapoli-online.nl

Telefoon: 085-3031599

 

Deze site ook iets voor een vriend(in) van jou? Tip hem/haar anoniem.

Calculator incubatietijden

Wil jij weten wanneer je betrouwbaar op soa kan testen? Vul dan hieronder in wanneer je het laatste onbeschermde sekscontact heb gehad. Er verschijnt een overzicht met daarop alle soa-testen en het moment waarop jij deze betrouwbaar kan laten testen.

Wil je weten welk soa-test advies bij jouw risico hoort? Check de Soa-testwijzerDeze calculator is alleen van toepassing op soa-testen van Soapoli-online.