Privacy en anonimiteit bij Soapoli-online

Wij, Klazien en Marlous, hebben jarenlang gewerkt binnen de SOApoli van de GGD. Een afspraak bij de GGD is anoniem, je hoeft daar geen BSN af te geven. Sinds de aanscherping van toelatingscriteria kunnen veel mensen niet meer geholpen worden door de GGD. Daarop hebben wij in 2012 Soapoli-online opgericht om die mensen een betrouwbaar alternatief aan te bieden. Met het oprichten van Soapoli-online hebben wij er alles aan gedaan anonimiteit te waarborgen binnen onze dienstverlening. Zo werken we uitsluitend met anonieme codes en niet met namen. De uitslagen van het laboratorium komen bij ons binnen op deze code via een beveiligde omgeving. 

We hebben wel een aantal gegevens van je nodig om jouw test uniek te maken. We hebben een adres nodig zodat we de test kunnen opsturen en een mailadres of telefoonnummer zodat je de uitslag kunt ontvangen.  Wij communiceren nooit gegevens of uitslagen naar je zorgverzekeraar en/of huisarts.

Verwijderen van je gegevens

6 weken na het verstrekken van je uitslagen verwijderen we alle gegevens. Dit geeft je voldoende de tijd te handelen bijvoorbeeld in het geval dat je een SOA hebt. 

Jouw gegevens

De gegevens die je op geheel vrijwillige basis aan Soapoli-online verstrekt kunnen op jou betrekking hebben of op een derde. In beide gevallen zullen de gegevens worden behandeld conform onze privacy richtlijn gebaseerd op de regels van de wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Beveiliging en Privacy

Maximale technische en organisatorische maatregelen zijn door Soapoli-online genomen om jouw gegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau. Soapoli-online zal regelmatig controleren of de door haar getroffen technische en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zo nodig zal Soapoli-online aanvullende of vervangende maatregelen treffen. Jouw gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van jouw gegevens, toereikend en ter zake dienend is.

Jouw rechten

Indien je gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kun je Soapoli-online verzoeken je gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Samengevat Doeleinden gebruik van jouw gegevens 

Soapoli-online zal jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

(a) Om online te betalen, voor de zelfafnamepakket en/of een bloedafname pakket .

(b) Het toesturen van de zelfafnamepakket en/of bloedafname pakket naar het door u opgegeven adres.

(c) Het uitvoeren van een onderzoek/analyse door een medisch diagnostisch laboratorium van de door jou teruggestuurde zelfafname.

(d) Het verstrekken van de uitslag van jouw test. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden.     

Wijziging privacy statement

Op de website van soapoli-online staat altijd de laatste versie van deze privacy statement. Laatste Versie maart-2016

Deze site ook iets voor een vriend(in) van jou? Tip hem/haar anoniem.

Calculator incubatietijden

Wil jij weten wanneer je betrouwbaar op soa kan testen? Vul dan hieronder in wanneer je het laatste onbeschermde sekscontact heb gehad. Er verschijnt een overzicht met daarop alle soa-testen en het moment waarop jij deze betrouwbaar kan laten testen.

Wil je weten welk soa-test advies bij jouw risico hoort? Check de Soa-testwijzerDeze calculator is alleen van toepassing op soa-testen van Soapoli-online.